Refined, (eng., af refine rense, forædle, af re- + fine (v.) rense, blive finere, til dels efter fr. raffiner), om stoffer raffineret.