Referendum, (lat., afledt af referre, af re- og ferre 'bære, bringe'), afstemningsprocedure, hvor befolkningen med deres stemmeafgivelse deltager direkte i den politiske beslutningsproces, se folkeafstemning.