Referencemateriale, materiale, der anvendes som et led i kvalitetskontrol af kemiske analyser for at sikre resultaternes sammenlignelighed, uanset hvor analyserne er udført. Gensidig anerkendelse af analyseresultater er en forudsætning for fri bevægelighed af varer og tjenesteydelser, hvorfor bl.a. EU-Kommissionen certificerer homogene og stabile referencematerialer med et kendt indhold af stoffer af betydning for sundhed og miljø eller for materialers anvendelighed i øvrigt. Sådanne certificerede referencematerialer (CRM) sikrer international sporbarhed, og anvendelse af disse er derfor en betingelse for at opnå akkreditering. Uden for Europa tillægges især CRM fra National Institute of Standards and Technology afgørende betydning.