Refendfugning, (1. led af fr. refend 'spaltning', af refendre 'kløve igen, save på langs'), vandrette, fugelignende render i en blank eller pudset mur; over muråbninger er de gerne knækket nedad for at illudere kilesten.