Reduktiv, (af lat. reductus tilbagetrukket + -iv), formindskende; nedsættende.