Reduktionsdeling, meiose, celledeling, hvorunder arvematerialet halveres i forbindelse med dannelsen af kønsceller (fx æg- og sædceller). Se celledeling og formering.