Reduktaser er enzymer, som reducerer stoffer, dvs. tilfører elektroner til et substrat. Reduktaser tilhører enzymgruppen oxidoreduktaser.