Reduktaseprøve, (se reduktase), prøve til bestemmelse af bakteriemængden i mælk.