Reducere, (lat. reducere føre tilbage, re- + ducere føre, lede), formindske.