At reducere er inden for kemi afilte; at berøve et stof dets ilt helt eller delvis. Se reduktion.