Redsel, (af glda. rethsle, oldn. reiðsla 'vægt, udredning', afledn. af reiða 'betale, udrede'), årlig ydelse, som bonden fra middelalderen til ind i 1700-t. måtte udrede til sin godsejer eller til kongen i form af enten landgilde eller skat. Ydelser af mindre værdi kaldtes småredsler og kunne bestå af lam, gæs, høns og æg.