Redningskorps, se Beredskabskorpset og Falck-koncernen.