Redistribution, (af re- og distribution), genfordeling, antropologisk begreb, udviklet af den ungarsk-amerikanske økonomiske historiker Karl Polanyi (1885-1964). Redistribution er en samfundsøkonomisk form, hvor goder samles i et politisk center, hvorfra de genuddeles. Redistribution fandtes i høvdingesamfund og antikke stater, men er også grundlaget for moderne staters offentlige økonomi. Andre fordelingsformer er markedet og reciprocitet. Se også fordelingspolitik.