Redigere, (af fr. rédiger, af lat. redigere egl. drive tilbage, føre tilbage, af red- + agere sætte i gang, lede), affatte; samle el. ordne skriftligt stof; lede et blad; sammenlign med redaktion.