Redaktionshistorie er inden for bibelforskningen en fokusering på den endelige redigering af overleveringerne, dvs. den tekstskikkelse, vi kender. Redaktionshistorie opstod i 1950'erne og supplerer formhistorie med dens interesse for de kræfter, der har formet den mundtlige overlevering. Den ser fx evangelierne som udtryk for en bestemt teologisk tilrettelæggelse af Jesushistorien enten for at kunne "rense" kilden for dette præg eller ud fra en selvstændig interesse i evangelisten som skabende forfatter og teolog; dette sidste kaldes også redaktionskritik.