Red, vandområde, hvor vanddybder og naturlig beskyttelse mod store bølger gør det muligt for skibe at ligge for anker, fx for at vente på at komme til kaj, eller fordi havnemundingen ikke kan passeres pga. storm eller lavvande.