Recte, (lat., af rectus lige, ret), rigtig; på rette måde.