Recta, (lat., af rectus lige, ret), ad den lige vej; uden omsvøb.