Recruitment, (fork. af eng. recruitment of loudness 'forstærkning af lydstyrke'), øget lydfølsomhed, hvorved stigende lydstyrke opleves abnormt kraftigt. Recruitment optræder ved lidelser i sneglen (cochlea) i det indre øre, fx Ménières sygdom. Lettere grader forekommer som en del af den normale alderstunghørhed og forklarer det tilsyneladende paradoksale fænomen, at kraftige lyde opfattes mere ubehageligt end af normalt hørende. Dette forhold udgør en af vanskelighederne ved behandling med høreapparat.