En recitationstone er i snæver betydning den tone (bl.a. også kaldet dominant eller tuba), som gregorianske melodier kredser om, og hvis afstand fra grundtonen er medbestemmende for de enkelte kirketonearters karakter; i vid forstand er en recitationstone en tone, som en tekst reciteres på, fx i en koralpassion.