Recitation, (af lat. recitatio, af re- og citare 'tilkalde, fremdrage'), det kunstneriske foredrag af digtning (se oplæsning) enten ved digteren selv eller ved en skuespiller eller recitator. Recitation kom i det gamle Rom på mode gennem digteren og taleren Asinius Pollio. Om fremførelsen af ikke-skønlitterære værker, fx taler eller historieskrivning, brugte man betegnelsen declamatio.