Recirkulation, (lat. re- + cirkulation), genbrug; genanvendelse af kasserede stoffer, affaldsprodukter o.l.