Rechts, (ty.), til højre; højre om; det modsatte af links.