Recessiv, om arveanlæg vigende; mindre tilbøjelig til at gøre sig gældende; det modsatte af dominant. Se genetiske sygdomme.