Reception af fremmed ret, optagelse af fremmede retsregler i et retssystem. I de europæiske lande uden for Norden har man i betydeligt omfang optaget romerretten. I Tyskland fx fortrængte romerretten i middelalderen germansk ret, der i flere henseender var mere primitiv end romerretten. I Norden, hvor romerretten aldrig kom til at gælde, har man bl.a. via tysk ret optaget mange romerretlige begreber og regler, ligesom Danmark som medlem af EU har optaget regler af kontinentaleuropæisk oprindelse. Se også fremmed ret.