Receptibilitet er et latinsk ord for modtagelighed.