Recepissere, (se recepisse), udstede modtagelsesbevis.