Recedere, (lat. recedere, re- + cedere trække sig tilbage, give efter for, bevæge sig, gå), træde tilbage; vige.