Rebning, reduktion af et sejls nytteareal ved tiltagende vind, der ellers ville kunne forårsage havari. I traditionelle sejlskibe foldes sejlets over- eller underkant, ofte ad flere gange, og holdes sammen med rebsejsinger; i moderne sejlbåde gøres det ved at rulle en passende del af sejlet om en drejelig bom eller et stag.