Reberbane, arbejdsplads til traditionel rebslagning, dvs. fremstilling af tovværk. Teknikken krævede, at hele tovet under fremstillingen var udstrakt, hvorfor reberbaner var meget lange, for at man kunne fremstille tovværket i de fornødne længder. I Karlskrona findes således en overdækket reberbane fra 1690'erne, der er 300 m lang. Se rebslager.