Rebelsk, (af lat. rebellis, af rebellare), oprørsk; uregerlig.