Rebellion, (fr. rébellion, af lat. rebellio, af rebellare), oprør.