Reassurance, (af re- og afledn. af lat. assecurare, af ad- og securus 'sikker'), se genforsikring.