Realrente, inflationsjusteret afkast af investering, dvs. den effektive rente med fradrag af investeringens værdiforringelse som følge af inflation.