realkredit (Lån)

Artikelstart

Realkredit (Lån), Realkreditlån omfatter alle lån, der optages med pant i en ejendom. I Danmark ydes realkreditlån i henhold til Realkreditloven, hvis hovedregel (1999) er, at lånet skal optages med sikkerhed inden for 80% af ejendommens værdi; det må højst have en løbetid på 30 år og skal tilbagebetales med lige store ydelser som annuitetslån eller hurtigere, fx som serielån. De allerfleste realkreditlån er fast forrentede lån, der kan konverteres. De tilbydes med forskellige løbetider og påtrykte obligationsrenter, ligesom de enten kan optages som kontantlån eller som obligationslån. Institutterne tilbyder også lån med rentetilpasning efter 1, 2, 3, 5 og/eller 10 år.

Realkreditlånet optages til den kurs, de modstående obligationer bliver solgt til, og låneprovenuet svarer derved til obligationernes kursværdi. Kursen og lånets øvrige karakteristika bestemmer dets effektive rente. Kursen vil ligge tættere ved 100, jo mindre lånets effektive rente ligger over dets påtrykte rente, og jo kortere lånets løbetid er. Omvendt ligger kursen lavere, jo længere løbetiden og jo lavere den påtrykte obligationsrente er, da bestemmelsen om mindsterente sætter en nedre grænse for den påtrykte rente.

Låntagers gæld til realkreditinstituttet er defineret ud fra de modstående obligationer. Låntagers ordinære afdrag anvendes til at udtrække en tilsvarende mængde obligationer, hvilket nedbringer lånets obligationsrestgæld. Hvis renten på obligationerne stiger efter låneoptagelsen, falder obligationsrestgældens kursværdi, mens denne stiger, når renten falder.

Låntager kan vælge at indfri lånet førtidigt ved at indbetale obligationsrestgælden til den kommende termin til kurs 100, dvs. en konvertering, eller at opkøbe obligationerne på markedet til en eventuelt lavere kurs. Som sammenhængen viser, skylder låntagere altid reelt obligationsrestgældens kursværdi på lånet.

At låntager stiller sin ejendom som tinglyst pant for realkreditlånet, reducerer realkreditinstituttets kreditrisiko på lånet. Derfor sikres låntager en væsentlig lavere rente på realkreditlånet end på et usikret lån. Ydelser og renteomkostninger kan veksle stærkt mellem de forskellige typer realkreditlån til dels afhængigt af obligationsmarkedets aktuelle renteniveau og -struktur. Låntagers likviditet (indtjening efter skat), formuesituation og villighed til at bære låneomkostninger vil bestemme, hvilket eller hvilke realkreditlån han vil vælge at optage. Man kan imidlertid ikke udpege en type realkreditlån som billigere eller dyrere end en anden, da midlerne til dem alle tilvejebringes ved salg af obligationer på det frie børsmarked. Der er blot tale om forskellige låneprodukter. Renteudviklingen, efter at realkreditlånet er optaget, bestemmer, om dets faktiske låneomkostninger blev højere eller lavere end forventet ved låntagningen, og først når lånene er afviklet, kan det afgøres, hvilket lån der var det mest fordelagtige.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig