Realitetsprincip, psykoanalytisk betegnelse for den psykologiske lovmæssighed, ifølge hvilken individet under hensyntagen til den ydre realitet stræber efter at opnå lyst og undgå ulyst. Se lystprincip.