Realist, tidligere elev i realklasse el. realskole; en, der har taget realeksamen.