Realindskud, indskud i et aktie- eller anpartsselskab af andre aktiver end kontanter, se apportindskud.