En reaktor er et anlæg, hvori der kan foregå en kontrolleret reaktion af fissioner, se kernereaktor.