Reaktor, (af re- og lat. actor 'den handlende', afledt af agere 'bevæge, handle'), apparat, hvori der gennemføres kemiske reaktioner, se kemiske reaktorer.