Reaktivitet, (fr. réactivité, af lat.), reaktionsevne.