Reaktionsvarme, den varmetoning (varmemængde), der ledsager en kemisk reaktion. I moderne fysisk kemi benyttes normalt i stedet reaktionsenthalpien, som er varmeforbruget ved konstant tryk og temperatur. En reaktion, der forløber under forbrug af varme, siges at være endoterm og har en positiv reaktionsenthalpi. En reaktion, der ledsages af varmeudvikling, kaldes exoterm og har en negativ reaktionsenthalpi.