Reagere, (af lat. reagere, re- + agere sætte i gang, agere), virke tilbage; gøre modstand; påvirkes af.