Reagent, (af lat.), inden for kemi et stof, som bruges til bestemmelse el. omdannelse af et andet stof.