Read-master, (af eng. read læse + master lærer), undervisningsapparat hvormed man kan opøve og kontrollere læseretarderedes læsefærdighed.