Ravsyre, butandisyre, (CH2COOH)2, krystallinsk stof med smp. 185 °C. Ravsyre findes i mange frugter. Navnet hentyder til, at syren første gang blev fremstillet ved tørdestillation af rav. Ravsyre anvendes bl.a. til fremstilling af blødgørere til plast. Salte af ravsyre betegnes succinater.