Ratihabition, (af lat. ratus 'fast, gyldig', perf.part. af reri 'tænke, dømme', og habere 'have, anse for'), godkendelse af forpligtelse, der ikke er gyldigt stiftet. Ved at ratihabere tilkendegives, at indsigelse om ugyldighed frafaldes. Hvis fx en fuldmægtig indgår en aftale, som ikke er omfattet af hans fuldmagt, kan fuldmagtsgiver ratihabere, altså godkende, fuldmægtigens disposition, og aftalen er herefter gyldigt indgået. Ratihabition kan enten ske ved udtrykkelig meddelelse til modparten eller stiltiende, fx ved at opfylde aftalen.