Ratificere, (af lat. ratificare, af ratus bestemt, gyldig + facere gøre), stadfæste; godkende (en traktat med et andet land).