Rasur, (af lat.), 1) det at radere skrift ud; raderet sted. 2) højtidelig hårklipning af katolske gejstlige.