Rarefaktion, (af lat. rarus spredt, fåtallig + -faktion), se rarefikation.